EL NOSTRE ESTUDI

Estudi d'Arquitectura Alonso Barriga és un taller d'arquitectura amb capacitat per a projectar i gestionar diversos projectes en col·laboració amb enginyers especialistes en càlcul d'estructures i instal·lacions. Aquesta labor en la coordinació de col·laboradors ens permet aconseguir amb èxit complexos encàrrecs destinats principalment a innovar en els camps d'edificació privada i pública.

Vinculats per formació a l'urbanisme, desenvolupem els instruments urbanístics de planejament, de gestió i projectes d'urbanització sobre els que s'assenteixi l'activitat i els principis de construcció sostenible.

Estudio Alonso Barriga